Meskende veya İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı Müracaatında İstenen Belgeler
 
        1. Kaymakamlık Makamına Dilekçe(Silahın Şahıstan veya M.K.E. Kurumundan mı Alınacağının Belirtilmesi)
        2. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
        3. Silah Bulundurulmasına Engel Halinin Bulunup Bulunmadığı Gösterir Heyet Raporu
        4. Adli Sicil Kaydına İlişkin Yazılı Beyan
        5. Emniyet MüdürlüğünceVerilecek Silah İstek Formu
        6. 5 adet Fotoğraf
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İzin Müracaatında İstenen Belgeler
 
        İkamet İzni İçin
 
        1. Kaymakamlık Makamına Dilekçe
        2. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
        3. Silah Taşımasına Engel Halinin Bulunup Bulunmadığını Gösterir Sağlık Raporu
        4. Adli Sicil Kaydına İlişkin Beyan
        5. 5 Adet Fotoğraf
        6. 5 Yıllık Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcının Ödendiğine dair Belge
 
        Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
 
        İlk defa Yivsiz Av Tüfeği alacaklar için yukarıdaki maddeleri de belirten hususlar geçerli olup, mevcut Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine ikinci bir tüfek alıp kaydettirmek isteyenler:
 
        1. Kaymakamlık Makamına Dilekçe
        2. Sabıka Kaydı
        3. 2 adet Fotoğraf
 

Yivsiz Tüfek Devir İşlemi

 
        1. Karşılıklı 2 adet Devir Dilekçesi
        2. Devir Edilecek Yivsiz Av Tüfeği
        3. Emniyet Müdürlüğünce Verilecek Satış Akdi veya Noter Satışı