TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİZİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BÜROSUNA BAŞVURARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ
 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
 
Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
 
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
 
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;
 
*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
 
*Tüketici Mahkemelerine,
 
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
 
Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
 
81 İl Müdürlüğü ile 892 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
 
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
 
NEREYE BAŞVURULMALI?
 
Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.
 
Tükketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400,00 Türk Lirası,
b) İl Tüketici Hakem Tüketici Hakem Heyetleri için üst parasal sınır 3.610,00-TL olarak tespit edilmiştir.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
 
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
 
Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.
 
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?
 
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgeleri (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) 2 (iki) suret halinde düzenleyerek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir.
 
Yazılı dilekçenizde,
 
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
 
BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
 
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.