Milas Kaymakamı Eren Arslan Kaymakamlık personeline 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında eğitim verdi.
Milas Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan eğitim toplantısına Yazı İşleri Müdürü Refik Koçi ve Kaymakamlık personeli katıldı.
Toplantıda;Kanunun 62.maddesine göre personele soruşturma,infaz i,şlemlerinde görevlendirilecek personele eğitim verildi.