İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ
 

Misyon

 
İçişleri Bakanlığı; temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve göç politikalarını oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, mahalli idarelerin hizmet standartlarını yükseltme, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı olarak ifa eder.
 
 
 

Vizyon

 
Gününden ve geleceğinden emin Türkiye. 
 
 
 

Temel Değerler

 
Hukukun üstünlüğü
Adalet ve merhamet
İnsan haklarına saygı
Şeffaflık
Hesap verilebilirlik
Etik değerlere bağlılık
Katılımcılık
Hızlı ve kaliteli hizmet
Özgürlük-Güvenlik dengesi
 
 
 
 
Bu duyurunun amacı, Bakanlığımız misyon, vizyon ve temel değerlerinin bilinirliğine ve benimsenmesine katkı sağlamaktır.