Bafa Gölü Tabiat Parkı:
Muğla ve Aydın il sınırları içinde kalan Bafa Gölü 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Tabiat Parkı ilan edildi. 12.281 Hektarı kapsayan Tabiat Parkı sınırları içinde Bafa Gölü yer almaktadır. Muğla ve Aydın il sınırları içinde bulunan ve toplam 708 Hektarlık bir alansal yayılıma sahip olan Bafa Gölü, bir acıtuzlu su gölüdür. Su kodu 2 m düzeyinde olup en derin yeri 25 metredir. 
Bafa Gölünün çevresi ılgın, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı olup, göl kuzeyine DSİ tarafından yapılan set boyunca okaliptus ağaçlandırması yapılmıştır. Uluslar arası sözleşmeler(RAMSAR) gereğince öncelikli olarak korunması gereken yerler arasındadır.  Bafa Gölü M.S. 3. yy’a kadar Ege Denizi üzerinde Latmos Körfezi olarak bilinen deniz kıyı ekosistemi durumundayken, Büyük menderes Nehrinin getirdiği alüvyonlarla kapanması nedeniyle denizden ayrılmış ve göl haline dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle Bafa Gölü, ülkemizin en genç göl ekosistemlerinden birisidir. Tarihsel ve kültürel yapısıyla, zengin biyolojik çeşitliliğiyle, birçok kuş ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan, flora açısından 237 cins, 327 tür ve 22 alt tür ve 16 endemik türü ile zengin bir bitki türüne sahiptir. 
Bafa Gölü Tabiat parkı, karasal ve sucul canlılar için önemli beslenme, yuvalanma ve barınma alanlarına sahiptir. Göl ve içersindeki adalar, su kuşları açısından önemli alanlardır. Menet adası çeşitli türlere ait çok sayıda yuvanın bir arada bulunduğu çok önemli bir üreme alanıdır. Burgazkule İkizce adada kuş türlerinin önemli beslenme ve barınma yerleridir. Göl, Karia Kıyılarının Helenistik döneme dek doğal limanlardan birisiydi.